OFS ordino Vilniaus regioninės brolijos tarybos tinklapis

OFS Vilnius

Renginiai

Vilniaus arkivysk. tarybos siūlomų regioninių renginių planas

Vilniaus regioninės brolijos tarybos pasiūlymai

Ką gali padaryti vietinė brolija, tenedaro regioninė brolija

 

Vilniaus arkiv. regioniniai OFS renginiai

 1. Kiekvienais metais spalio 3d. 19.00 val. šv.Pranciškaus šventės išvakarėse visų (5) Vilniaus brolijų pasauliečius pranciškonus, pranciškoniškąjį jaunimą ir visus palaikančius pranciškonų ordino šeimą kviečiame į Vilniaus Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčią (Trakų g-vė, 9) švęsti šv. Pranciškaus perėjimo (tranzito) iš žemiškojo gyvenimo į dangiškąjį šventės. Šventė prasidės Šv. Mišiomis. Turėti po žvakelę. Pamaldos vyksta dviem - lietuvių ir lenkų kalbomis. Šioje pranciškonų bažnyčioje ir šalia esančiame vienuolyno pastate atsikuria broliai pranciškonai konventualai (prašome palaikyti juos maldoje), nuo 1998 m. veikia Švč.M.Marijos dangun ėmimo pasauliečių pranciškonų brolija (OFSV- 4), vyresnioji Karpovič Regina_OFS, dv. asistentas T. Marek Dettlaff_OFM_Conv.


 2. Vilniaus šv.Bernardino ir šv.Pranciškaus (OFSV - 1) brolijos pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas š. m. spalio 3 d. (trečiadienį) Vilniaus Bernardinų bažnyčioje (Maironio, 10) po 18 val. Šv. Mišių rengia šv. Pranciškaus perėjimo (tranzito) šventę. Po Šv. Mišių bus jaunimo programa.


 3. Kviečiame kiekvienais metais PIRMAISIAIS MĖNESIŲ - gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo PENKTADIENIAIS apmąstyti mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Kančią VILNIAUS JERUZALĖS KALVARIJŲ KRYŽIAUS KELYJE. Kryžiaus kelio pradžia nuo Švč. M.Marijos Sopulingos koplyčios – 15 val. Šv. Mišios Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje – 19 val. Renginį vykdo Vilniaus šv.Bernardino ir šv.Pranciškaus (OFSV- 1) brolijos pasauliečiai pranciškonai (įprastai veda br. Antanas_OFS).


 4. Kiekvienais metais lapkričio mėn. 24 d. ar kitu artimesniu laiku tai datai aukojamos Šv. Mišios už mirusius visų trijų šv. Pranciškaus Ordinų narius bei mūsų artimuosius. Šv. Mišių pradžia 18 val. Atvykime 17 val. - bus einamas Kryžiaus kelias. Renginį vykdo bendrai Vilniaus šv.Bernardino ir šv.Pranciškaus (OFSV - 1) ir šv.Mikalojaus brolijos pasauliečiai pranciškonai (OFSV - 2) (gali keistis).


 5. Kiekvienais metais Švč. M. Marijai Apreiškimo dieną - kovo mėn. 25 d. 12 val. kviečiame atvykti į Lentvario Švč. M. Marijos Apreiškimo bažnyčioje vykstančius atlaidus (kiekvienais metais laikas gali keistis). Po Šv. Mišių vaikų vaidinimas, vėliau bendravimas, agapė. Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolijos (OFSV - 5) pasauliečiai pranciškonai.
  P.S. 2006 metais ši parapija šventė jubiliejų - 100-metų nuo jos įkūrimo.


 6. Sausio 31-oji - šv. Jono Bosko minėjimo diena. Vilniaus šv.Bosko brolija (OFSV - 3) šiai datai paminėti kiekvienais metais vasario mėn. antrą šeštadienį kviečia į jų rengiamą regioninį renginį, paminint kun. Joną Bosko (m. 1888) kaip vieną iš Ordino atgaivintojų ir suvienytojų. Šv. Mišios, po Šv. Mišių - skaitomas referatas, pertraukose giedamos giesmės, skambinama vargonais, kalbamas bendras rožinis, pabaigoje bendravimas agapėje. Renginys vyksta lietuvių-lenkų kalbomis tarpusavio meilės dvasioje.


 7. Regioninės tarybos pasiūlymas Vilniaus šv.Mikalojaus brolijai (OFSV - 2): Šv. Mikalojaus bažnyčia — seniausia Lietuvos bažnyčia (1320), pastatyta vokiečių. Įsigalint caro politikai uždrausta viešai vartoti lietuvių kalbą, XIX a. pirmojoje pusėje panaikinti lietuviški pamokslai, tačiau vėliau, XX a. pradžioje ir viso tarpukario laikotarpiu, šv. Mikalojaus bažnyčia iki pat 1939 m. buvo vienintelė Vilniuje, kurioje pamaldos laikytos lietuvių kalba. Per Šv. Mikalojų gruodžio 6-tą dieną kasmet čia vyksta tituliniai bažnyčios atlaidai. Vilniaus šv.Mikalojaus brolijai (OFSV - 2) kviečiame parengti regioninę konferenciją ar seminarą istorine, ypač aktualia mums pranciškonų ordino Lietuvoje Vilnijoje tematika, pakviesti įvairių lektorių ir svečių. Regioninė brolija yra nutarusi padėti organizuoti ir paremti tokį renginį finansiškai.


 8. Regioninės tarybos pasiūlymas Vilniaus šv.Mikalojaus brolijai (OFSV - 2): 2007 m. birželio mėn. 13 d. surengti šv. Antano dienos paminėjimą.


 9. Vilniaus regioninės brolijos tarybos iniciatyva kiekvienais metais vyksta OFS pasauliečių pranciškonų ir Pranciškoniškojo jaunimo renginys - šv. Pranciškaus šventė.

 

 

 

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free