OFS ordino Vilniaus regioninės brolijos tarybos tinklapis

OFS Vilnius

2008

OFS Vilniaus arkivyskupijos brolijos tarybos informacija - 2008 m.

Aktuali informacija - 2008 m.

 • 2008 m. gruodžio mėn. 13-14 d. Šv. Kryžiaus namuose vyko Bernardinų brolijos novicų ir kandidatų į OFS Rekolekcijos "Pranciškonas pasaulietis kasdienybėje". Paskaitas skaitė br. Antanas Grabnickas OFM, novicė Rasuolė Sabakonienė. Bendra nuotrauka:
 • Ateinantį sekmadienį - spalio 5 d. kviečiame į Vilniaus regiono pasauliečių pranciškonų rengiamą šv. Pranciškaus šventę, kuri vyks šv. Mikalojaus bažnyčioje, prasidės 15 val. Šv. Mišiomis. Po Šv. Mišių - br. kun. Arūno Peškaičio OFM paskaita, giesmės, poezija.
 • 2008 06 08 (sekmadienį) Bernardinuose parapijos namų Svečių salėje vyko išplėstinis Vilniaus regiono brolijos tarybos posėdis, kuriame dalyvavo naujai paskirtas Vilniaus regiono OFS brolijos dvasinis asistentas nuo Mažesniųjų brolių br. kun. Arūnas Peškaitis OFM, OFS ordino Lietuvoje Nacionalinis ministras Algimantas Andziulis OFS bei Nacionalinis sekretorius Edvardas Macijauskas OFS. Susirinkimą vedė Vilniaus regiono brolijos tarybos ministras br. Antanas Skardinskas OFS. Laišku iš Lenkijos pranciškonų konventualų ordino rezidencijos buvo pranešta, kad dvasinio asistento iš pranciškonų konventualų (Conv.) paskyrimo Vilniaus OFS regioninei brolijai galima tikėtis po ten vyksiančios kapitulos. Iki šiol dvasiniu asistentu buvo br. kun. Marek Adam Dettlaff OFM (Conv.)
  Nuotraukų galerija:
 • 2008 m. birželio 3 d. LR Seimas patvirtino Valstybinės šeimos politikos koncepciją. Prieš tai prie Seimo vyko šios koncepcijos palaikymo akcija, kurią organizavo Ateitininkų federacija, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, VšĮ „Rafaelis“, VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai):
  PASAKYKIME, KAD IŠ SANTUOKOS KYLANTI ŠEIMA YRA GERIAUSIA VIETA AUGTI MŪSŲ VAIKAMS! NELEISKIME , KAD ŠEIMA BŪTŲ ATSKIRTA NUO SANTUOKOS! VALSTYBĖ IR VISUOMENĖ TURI TEISĘ IR PAREIGĄ REMTI DIDESNĮ SUAUGUSIŲJŲ ĮSIPAREIGOJIMĄ VIENAS KITAM IR VAIKAMS!
  Nuotraukų galerija:
  Lietuvos Vyskupų Konferencijos komunikatas dėl Šeimos koncepcijos.
 • 2008 05 25 Vilniuje Arkikatedroje vyko Devintinių Šv. Mišios ir procesija nuo Arkikatedros iki Aušros Vartų. Šv. Mišias aukojęs arkiv. Audrys Juozas Bačkis pažymėjo, kad katalikų tikėjimas skelbia, kad Švč. Sakramente duonos ir vyno pavidale po Perkeitimo Šv. Mišių metu yra tikras Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas. Mūsų tikėjimas yra autentiškas Jėzaus Kristaus skelbtas tikėjimas, nes Jėzus skelbė, kad kas "valgys mano kūną, kuris yra tikras valgis ir gers mano kraują, kuris yra tikras gėrimas, gyvens per amžius". Po procesijos prie Aušros Vartų koplyčios visi tikintieji kalbėjo maldą, kad LR Seimas patvirtintų šeimos paramos koncepciją ir įstatymus. Devintinių procesija baigėsi tradicine giesme "Marija, Marija...". Nuotraukų galerija:
 • K V I E Č I A M E Pirmaisiais mėnesio penktadieniais 15 valandą 2008 m. gegužės 2 d., birželio 6 d., liepos 4 d., rugpjūčio 1 d. ir rugsėjo 5 d. kartu eiti Vilniaus Jeruzalės Kalvarijų kryžiaus kelią ir apmąstyti mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Kančią. Kryžiaus kelio pradžia nuo švč. M.Marijos Sopulingos koplyčios – 15 val. Šv. Mišios Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje – 19 val.
  GAILESTINGUMO VALANDA
  Viešpats Jėzus šv. Faustinos prašė ypatingai pagerbti jo mirties valandą, kurią jis pats pavadino “didelio gailestingumo visam pasauliui valanda (D.1320)”. “Trečią valandą maldauk Mano gailestingumo, ypač nusidėjėliams, ir nors trumpą akimirką gilinkis į mano kančią, ypač į mano apleistumą mirties akimirką. Tai didžiulio gailestingumo visam pasauliui valanda. Leisiu Tau patirti savo mirtiną liūdesį; šią valandą nieko neatsakysiu sielai, kuri manęs prašo per mano kančią...(D. 1320)”.
  “...Pasistenk šią valandą nueiti Kryžiaus kelią, jei leis sąlygos, o jei negali nueiti Kryžiaus kelio, tai bent trumpam užeik į koplyčią ir pagarbink Mano Širdį, kuri yra pilna Gailestingumo Švenčiausiajame Sakramente; o jei negali užeiti į koplyčią, susikaupusi pasimelsk nors trumpai ten, kur esi (D. 1572)”.
  Vilniaus pranciškonų pasauliečių (OFS) brolija
  Vilniaus Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo parapija
  2008 05 02 Vilniaus Jeruzalės Kalvarijų Kryžiaus kelio nuotraukų galerija:
 • 2008 03 30. Vilnius - Dievo gailestingumo miestas. Dievo Gailestingumo sekmadienio šventė Vilniuje. Nuotraukų galerija:
 • Su Šv. Velykų švente! Te Jūsų gyvenimas ir darbai liudija džiaugsmingą mums Kristaus Prisikėlimą. Te raudona Kristaus Prisikėlimo Vėliava plazda mūsų širdyse, nešdama Jėzaus dovanojamą meilę, tikėjimą ir viltį. Kristus valdo ir viešpatauja. Aleliuja...Aleliuja. Koliažas iš nuotraukų: Šv. Velykos švenčiamos Vilniaus pal. J. Matulaičio bažnyčioje:
 • Š.m. vasario 9 dieną Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kryžių kalno vienuolyne vyko išplėstinis Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinės tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo visų regionų ir vietinių brolijų tarybų narių atstovai. Šio renginio nuotraukų galerija:
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free